Általános adatok:
Szakképesítés megnevezése: Kereskedő
A szakképesítés OKJ száma: 54 341 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Nagy- és kiskereskedelem (341)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5111 Kereskedő Bútor- és lakástextil-kereskedő
Műszaki- és elektronikaicikk kereskedő
Ruházati és lábbeli kereskedő
Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő


Ágazati besorolás: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Kereskedő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A szakképzett kereskedő irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egység szabályszerű működését, ellátja a nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. Megszervezi és lebonyolítja az áruforgalmi tevékenységet. Vállalkozást hoz létre / szűntet meg, gazdálkodást folytat. Marketing tevékenységet, piackutatást végez, felméri és elemzi a piaci környezetet. A nyereséges gazdálkodás érdekében hasznosítja a piackutatás eredményeit. E-kereskedelmi tevékenységet folytatA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:
A szakkepesites.hu tartalmavállalkozást szabályszerűen létrehozni/működtetni/megszüntetni ellátni, irányítani, szervezni és ellenőrizni a kereskedelmi egység szabályszerű működését az áruforgalmi tevékenységet szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan megszervezni és működtetni ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat áruforgalmi tevékenységet tervezni, elemezni, értékelni a gazdálkodás eredményességét elemezni, értékelni a vállalkozás nyereséges gazdálkodása érdekében alkalmazni a marketing ismereteket kialakítani a kereskedelmi egység külső/belső arculatát, termék-, ár-, értékesítési-, és kommunikációs politikáját piackutatást végezni, a kutatás eredményeit a nyereséges kereskedelmi/vállalkozói tevékenység érdekében hasznosítani szabályszerűen ellátni és megszervezni az e-kereskedelmi tevékenységet irodai, ügyviteli adminisztrációt végezni üzleti levelezést folytatni hagyományos és elektronikus formában

Kapcsolódó szakképesítések:
A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Kereskedő képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:
60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:
Maximális óraszáma: 720-960 óra

Választható képzési formák:
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 341 01 azonosító számú, Kereskedő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

11718-16 Az üzleti levelezés és kommunikáció
11992-16 Kereskedelmi ismeretek
12057-16 Kereskedelmi gazdálkodás
10031-16 A főbb árucsoportok forgalmazása
10032-12 Marketing
10033-16 A vállalkozási, vezetési ismeretek
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
11719-16 Vállalkozás a gyakorlatban
A teljes vizsgakövetelménymodul megjelenítése

A Kereskedő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.