Gyümölcspálinka-gyártó - OKJ 2018 tanfolyam, képzés


Általános adatok:
Szakképesítés megnevezése: Gyümölcspálinka-gyártó
A szakképesítés OKJ száma: 31 541 04
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Élelmiszergyártás (541)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: Élelmiszeripar

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7115 Borász és egyéb szeszesitalgyártó, szikvízkészítő Pálinkafőző
Szeszfőző
Szeszfőző mester

Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
A szakképesítésért felelős miniszter: földművelődésügyi miniszter

A Gyümölcspálinka-gyártó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A Gyümölcspálinka-gyártó feladata a gyümölcspálinka-gyártás technológiájának (gyümölcs és borgazdasági
alapanyagok átvétele, cefrekészítés, erjesztés, lepárlás, finomítás, érlelés, tárolás, palackozás) szakszerű,
gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, valamint a jövedéki
törvény előírásainak maradéktalan betartása mellett.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:
A szakkepesites.hu tartalmagyümölcs- és borgazdasági alapanyagokat átvenni, minősíteni, - a cukortartalmat, borok alkoholtartalmát meghatározni, - az alapanyagokat előkészíteni, - cefrézési eljárásokat végezni, - alkoholos erjedés folyamatát ellenőrizni, irányított erjesztést vezetni, - kierjedt cefrét tárolni, védelmét biztosítani, - lepárlási műveleteket végezni, a főző-, finomító üstöket üzemeltetni, - mérőműszereket, biztonságtechnikai berendezéseket kezelni, - érlelést végezni, ellenőrizni, - deríteni, szűrni, szeszfokot beállítani, palackozni, - gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a kész gyümölcspálinkákat, borpárlatokat, - ellenőrizni és minősíteni, - technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, - gépeket, berendezéseket tisztítani, CIP rendszert üzemeltetni, - pálinkafőzde víz- és energia-gazdálkodását megszervezni, - melléktermékeket, hulladékokat kezelni, - a munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait, a jövedéki törvény előírásait betartani és betartatni.

Kapcsolódó szakképesítések:
A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Gyümölcspálinka-gyártó képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:
30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:
Maximális óraszáma: 240-360 óra

Választható képzési formák:
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 31 541 04 azonosító számú, Gyümölcspálinka-gyártó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:
10897-16 Gyümölcspálinka-gyártás
11610-16 Jövedéki ismeretek
10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése
A teljes vizsgakövetelménymodul megjelenítése
A Gyümölcspálinka-gyártó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáróvizsga eredményes
letétele.

A képzés során megszerezhető kompetenciák :
Képes gyümölcs- és borgazdasági alapanyagokat átvenni, minősíteni
Képes a cukortartalmat, borok alkoholtartalmát meghatározni
Képes az alapanyagokat előkészíteni
Képes cefrézési eljárásokat végezni
Képes alkoholos erjedés mechanizmusát ellenőrizni, irányított erjesztést vezetni
Képes kierjedt cefrét tárolni, védelmét biztosítani
Képes lepárlási műveleteket végezni, a főző-, finomító üstöket üzemeltetni
Képes mérőműszereket, biztonságtechnikai berendezéseket kezelni
Képes érlelést végezni, ellenőrizni
Képes deríteni, szűrni, szeszfokot beállítani, palackozni
Képes gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a kész gyümölcspálinkákat, borpárlatokat ellenőrizni és minősíteni
Képes technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni
Képes gépeket, berendezéseket tisztítani, CIP rendszert üzemeltetni
Képes pálinkafőzde víz- és energia-gazdálkodását megszervezni
Képes melléktermékeket, hulladékokat kezelni
Képes a munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait, a jövedéki törvény előírásait betartani és betartatni
Képes vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni

A programba való bekapcsolódás feltételei :

Iskolai végzettség:

Alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 41/2013. (V. 28.) VM rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Egészségügyi alkalmasság: szükséges


Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.