OKJ azonosító:31 621 02
Képzés célja:
Az Aranykalászos gazda mezőgazdasági képzés célja, hogy a tanfolyamot sikeresen elvégző, mezőgazdasági termeléssel foglalkozó gazdák tudásukat bővítsék a növénytermesztés, az állattartás és a kertészkedés területén. Az tanfolyam résztvevői a mezőgazdaság valamennyi ágazatában – az erdészetet kivéve – képesek lesznek jövedelmező termelésre, és szakszerű, anyag- és energiatakarékos termelési eljárások alkalmazására. A gazdák a mezőgazdasági OKJ képzés folyamán megtanulhatják és a gyakorlatban is elsajátíthatják a mezőgazdasági termelés szabályait és azok betartását. 
A képzés részvételi feltételei:
• nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
• egészségügyi alkalmasság (orvosi igazolás)

Tantárgyak: (szakmai követelménymodulok) tananyag összes óra elmélet gyakorlat igazolt gyakorlat
10997-12 Állattartás 144 48 76 20
10998-12 Növénytermesztés 144 48 76 20
10999-12 kertészeti alapok 80 32 28 20
11000-12 Mezőgazdasági géptan 40 0 20 20
11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás, ügyvitel 72 24 28 20

Vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
Érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E vagy C1+E kategória, B).
Képzési költségek (1 főre):
Tanfolyamdíj:
A képzés díja: 

A képzés során megszerezhető kompetenciák :
Képes talaj-előkészítést, vetést végezni
Képes a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni
Képes növényápolást végezni
Képes gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni
Képes tartástechnológiai feladatokat végrehajtani
Képes állatot takarmányozni
Képes állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani
Képes állatot szaporítani
Képes gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni
Képes környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni
Képes kereskedelmi tevékenységet végezni
Képes vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni
Képes önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni

A programba való bekapcsolódás feltételei :

Iskolai végzettség:

Alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 41/2013. (V. 28.) VM rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.